Tasty surprise for you and your relatives
099 30-11-11 091(098) 90-62-00
GRILL EXPRESS Գլխավոր > ԳՐԻԼ +
Gothic - 6-7 kg

Grilled gothic.

Order 2-3 days earlier.

50000dr
Ճագար գրիլի մեջ - 1.5 կգ

Համեղ և հյութեղ ճագար: Կարելի է պատվիրել ամբողջական, ինչպես նաև կտրատված: Պատրաստ կլինի պատվերի պահից սկսած 1.5 ժամ անց:

8000dr
Խոզի բուդ - 6 kg

Տեղական  խոզի բուդ։ 1 կգ՝  5500 դրամ։

Պատվիրել նախօրոք՝ 2 օր շուտ։

33000dr
© 2020 All rights reserved