Tasty surprise for you and your relatives
099 30-11-11 091(098) 90-62-00
GRILL EXPRESS Գլխավոր > Գինի
Գետնատուն - 0.75 l

Կարմիր, չոր, հնեցված, բնական գինի

Խաղողի տեսակ`  Սև Արենի

Ալկոհոլ` 12-13%

Պահել` +8’C − +17’C

4500dr
Արենի Վերնաշենի - 0.75 l

Կարմիր, կիսաչոր, բնական գինի

Խաղողի տեսակ` Արենի

Ալկոհոլ` 10-12%

Պահել` +2’C − +10’C

2200dr
Գետնատուն Արենի - 0.75 l

Կարմիր, չոր, բնական գինի

Խաղողի տեսակ` Արենի

Ալկոհոլ` 12-13%

Պահել` +8’C − +17’C

2400dr
Գետնատուն - 0.75 l

Սպիտակ, կիսաչոր, հնեցված, բնական գինի

Խաղողի տեսակ` Ոսկեհատ

Ալկոհոլ` 10-12%

Պահել` +8’C − +12’C

2700dr
Գետնատուն Նարինե - 0.75 l

Սպիտակ, չոր, բնական գինի

Խաղողի տեսակ` Ոսկեհատ

Ալկոհոլ` 11-13%

Պահել` +8’C − +17’C

2200dr
Գետնատուն Վերնաշեն - 0.75 l

Կարմիր, կիսաքաղցր, բնական գինի

Խաղողի տեսակ` Արենի

Ալկոհոլ` 9-11%

Պահել` +2’C − +10’C

2200dr
Գետնատուն Սև Արենի - 0.75 l

Կարմիր, չոր, բնական գինի

Խաղողի տեսակ` Սև Արենի

Ալկոհոլ` 14%

Պահել` +8’C − +17’C

8000dr
Գետնատուն Ոսկեհատ - 0.75 l

Սպիտակ, չոր, բնական գինի

Խաղողի տեսակ` Ոսկեհատ

Ալկոհոլ` 14%

Պահել` +8’C − +17’C

7500dr
© 2020 All rights reserved