fbpx
Tasty surprise for you and your relatives
099 30-11-11 091(098) 90-62-00
Խեցգետին (70-150 գր) - 1 kg

Սևանի, եփված

10000dr
Խոզի բուդ - 5 կգ

Տեղական  խոզի բուդ։ 1 կգ՝  5500 դրամ։

Պատվիրել նախօրոք՝ 2 օր շուտ։

27500dr
Piglet (tondir) - 1 kg

Made from fresh meat with distinctive spices.

Order 2-3 days earlier.

45000dr
Lamb ribs (tondir) - 1 port

Made from fresh meat with distinctive spices.

3500dr
Pork loin (tondir) - 3 pieces

Made from fresh meat.

3500dr
+ 5 pcs potatoes and 2 onions
Chicken barbeque (tondir) - 1 items

Made from fresh meat with distinctive spices.

3500dr
+ tomato sauce
+ garlic sauce
Sturgeon barbeque (tondir) - 2 kg

Sturgeon barbeque, made with distinctive spices with pieces.

10400dr
Vegetable barbeque - 1 port

1 portion − 1 tomato, 1 eggplant, 1 pepper

800dr
Potato Chips - 8-10 items
400dr
Kebab beef - 200 g

Made from fresh meat without additives.
Kebab beef

1000dr
Pork ribs - 4 pcs

Made from fresh meat.

3000dr
Pomegranate sauce - 1 pcs

Pomegranate sauce

300dr
Pork loin - 3 pcs

Made from fresh meat.

3200dr
© 2019 All rights reserved